Contact:

020 - 613 12 46

 

Spoedgevallen:

06 - 53 54 02 76

Bij geen gehoor:

020 - 592 38 54

 

Klachtenregeling

 

 

Heb je een klacht?

Blijf er niet mee rondlopen.

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige.
Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen?
Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt.
Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je gerust stellen, of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Je kunt altijd iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

 

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou én ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Contact met de klachtenfunctionaris

De verloskundigen in onze praktijk zijn aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Je kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl.

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

 

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Geschilleninstantie Verloskunde 073 - 689 18 90

 

Een klacht indienen kost niets

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zul je dan wél zelf moeten betalen.

 

Vanwege de extra Corona maatregelen vragen wij iedereen met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Voor meer info: English/Nederlands

 

Houd er rekening mee dat vanaf nu bij betreden van de praktijk het dragen van een mondkapje verplicht is.